AVOR - Akademie vědomého občanství


Tři kameníci otesávají kámen. Navštíví je poutník a táže se jich, co to dělají.
První odvětí: „Otesávám Kámen.“ Druhý odpoví: „Já tu živím svoji rodinu.“ Třetí řekne: „Já tu stavím katedrály.“

AVOR - Akademie vědomého občanství


Jediná změna, která má smysl a změní svět, je ta, kterou může udělat každý člověk sám u sebe.

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti."

Tomáš Garrigue Masaryk

Aktuálně


Přejeme vědomý a zdravý rok 2021 a těšíme se na setkání s vámi.

Děkujeme
tým AVOR, z.s.

Náš příběh


Vzdělávací program podporující otevření cesty k prosperitě

Náš příběh mluví o naší zemi a naší snaze probudit v lidech touhu znát své kořeny a dozvědět se, odkud a kam jako společnost i jako jednotlivci směřujeme. Chceme zprostředkovat skutečný smysl tradice jako stěžejní prvek, jenž opatruje výjimečnost a moudrost národa a ukázat, proč práce nás všech má smysl jen tehdy, když ji odvádíme kvalitně a vědomě.

Souhlasíte s tím, že naše společnost je nezdravým živým organismem? Nezdravým organismem, který je ovládaný svou touhou spotřebovat všechno a v co největším množství? Naše společnost přehnaně konzumuje, je tedy společností konzumní. Lidé, kteří ji tvoří, si často neuvědomují, že do života od společnosti něco dostali, ať už to je vzdělání, nebo třeba zdravotní péče, a netuší, že by měli také něco dát, vrátit, jinými slovy recyklovat. Lidé, kteří nevědí, že dostali a netuší, že mají dávat, vedou společnost k jejímu zániku.

Opakem nezdravé, konzumní společnosti, je zdravá, prosperující společnost. Prosperitu vnímáme jako opak konzumu, je to nejen láska k darům, které nám byly dány do života, ale i jejich rozvíjení a navrácení zpět do společnosti. Jednou z cest k prosperující společnosti, je „recyklace“ našich nadání, talentů a dovedností, která vede ku prospěchu nás všech. Těmi dary jsou vlohy, talenty a nadání, která si mnohdy ani neuvědomujeme. Každý má nějaký talent - například vidět zrnka prachu tam, kde je jiný nevidí a uklidit je tak, jak to nikdo jiný neumí.

Náš vzdělávací program spočívá v setkávání s lidmi (našimi lektory), kteří dokážou jít cestou prosperity a budovat prosperující společnost. Formou přednášek, workshopů a rozhovorů se zajímavými osobnostmi zprostředkováváme klíčové prvky z oborů ze života společnosti a snažíme se probudit potřebu znát svoji zemi, porozumět jí a vědět, jak se o ni starat, každý ze svého místa, se svými dary a talenty.

Nabízíme vzdělávací program:

  • Zkušené lektory
  • Tématické projekty
  • Učebna v centru Prahy, zajímavé prostory pro workshopy
  • Cenu pokrývající provozní náklady (9.990,- Kč za celý program)

Kdo jsme?

Nezisková organizace založená za účelem provozování Akademie vědomého občanství jako uceleného vzdělávacího programu.

Jaká je naše vize?

Prosperující společnost tvořená lidmi rozvíjejícími svůj potenciál.

Proč?

Protože chceme tímto způsobem přispět k rozvoji české země a české společnosti.

Jak?

Vzdělávacím programem kombinujícím přednášky, workshopy a rozhovory s osobnostmi, který může probudit v lidech potřebu lépe znát svoji zemi, rozumět jí a starat se o ni.

Náš tým


Ing. Jana Drahošová

Ing. Jana Drahošová

jana@avor.cz

Profesně se věnuje internímu auditu a řízení kvality, má bohatou praxi v manažerských pozicích u orgánů a organizací státní správy. Disponuje zkušenostmi s lektorskou činností a aktivitami v oblasti osobního rozvoje.

Mgr. Marie Nováková

Mgr. Marie Nováková

marie@avor.cz

Profesně se věnuje psychoterapii, výcviku v systemické rodinné terapii. Učí klienty rozpoznat, jak si nejlépe mohou pomoci sami. Pořádá semináře v přírodě, individuální a skupinové terapie.

Ing. Dana Březinová

Ing. Dana Březinová

dana@avor.cz

Působí v úspěšné mezinárodní potravinářské společnosti. V současné době zodpovídá za nastavení a kultivaci pracovních metod a přístupů v této firmě.

Okruhy


Okruhy přednášek, workshopů a rozhovorů

Člověk a jeho rozvoj

Osobně rozvojové aktivity zaměřené na sebepoznání, práci s tělem a netradiční obory, které mohou rozšířit pohled na sebe sama (např. osobnostně sociální rozvoj cestou improvizace, práce se živly, astrologie)

Věda a technika

Moderní IT technologie z pohledu využití, rizika a praktické rady, jak se chovat v kyberprostoru; pohled na architekturu a její aspekty

Umění a kultura

Hudební, divadelní a pohybové workshopy umožňující posluchačům zapojení (Umění naslouchat; improvizační divadelní techniky)

Příroda, životní prostředí a udržitelný rozvoj

Přednášky o zajímavých oborech (včelařství), současných tématech z oboru ekologie (hospodaření s vodou, recyklace, plýtvání zdroji) a setkání s lidmi, kteří v těchto oborech úspěšně realizují svoji vizi

Historie, politika, média a současná společenská témata

Přednášky z historie, role a současného stavu médií, moderovaný rozhovor s osobnostmi s následnou debatou

Minulé akce


Přehled již konaných námi pořádaných přednášek a akcí

Psychologie jinak

Mgr. Marie Nováková

Světlá tvář architektury

Ing. arch. Daniel Paterko

Filosofie českých dějin a česká státnost

Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.

Včely a člověk

Ing. Ivan Černý

Zastavit odpad dřív než vznikne

Mirek Lizec (výkonný ředitel MIWA Technologies, a.s.)

Zachraň jídlo

David Hájek (organizace Zachraň jídlo, z.s.)

Bankovnictví a investování

Ing. Lubor Žalman

Astrologie

Ing. arch. Mikoláš Bělík

Média a společnost

Jakub Patočka (šéfredaktor internetového Deníku Referendum)

Postavení šlechty v kontextu vývoje české společnosti ve 20. století

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Umění slyšet

Jan Burian ml.

Divadelní workshop (improvizace)

MgA. Jana Machalíková

Tradice

Ladislava Paterko

S (ne)lidskou tváří 1938 – 1989 - přednáška s publikací v ruce

Jan Šícha

„Kde domov můj"? (kontexty, souvislosti a ohlasy nejslavnější české písně 19. století)

Václav Petrbok

Po stopách české šlechty – říjen 2020 – zážitkový workshop (Loučeň)

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Lektoři


Naši lektoři, se kterými se setkáte v rámci přednášek

Ing. Martin Půlpán

Ing. Martin Půlpán


Je expertem na kybernetickou bezpečnost. Po dvaceti letech zkušeností z velkých projektů, práce pro mezinárodní společnosti i vlastního podnikaní ví jak na to, abyste byli chráněni a uměli si poradit v dnešním on-line světě.

Jan Burian

Jan Burian ml.


Hudební skladatel a zvukový designer. Spolupracuje s různými divadelními a filmovými umělci u nás i v zahraničí. Přes deset let pracuje s terapeutkou Marií Madeirou a vytvořil hudbu pro její dvě knihy. V současné době složil hudební doprovod pro NFA k restaurované kompletní filmografii filmaře Jana Kříženeckého.

MgA. Jana Machalíková

MgA. Jana Machalíková


Věnuje se improvizaci a experimentálnímu divadlu. Vystudovala KVD DAMU. Je spoluzakladatelkou České improvizační ligy a členkou několika improvizačních skupin, klaunuje v týmu o.p.s. Zdravotní klaun. Učí na Ped.fak.UK a KVD DAMU. Je recitátorkou, porotkyní a organizátorkou recitačních přehlídek. V této oblasti získala řadu ocenění.

Mirek Lizec

Mirek Lizec


Mirek Lizec je výkonný ředitel MIWA Technologies. kde je primárně zodpovědný za uvedení technologie MIWA na trh, navazování obchodních partnerství a businessovou strategii. V předchozích 18 letech se pohyboval v oblasti strategického marketingu, komunikace a řízení ve společnostech Hullabaloo, DDB Praha, DDB Vídeň nebo Nestlé.

Ing. Lubor Žalman

Ing. Lubor Žalman


Lubor Žalman je zakládajícím partnerem EnCor Capital Management, investiční a M&A skupiny sídlící v Praze, která poskytuje poradenské služby institucionálním i privátním investorům ve střední a východní Evropě. Předtím působil jako CEO Raiffeisenbank v České republice. K jeho profesionálním zkušenostem patří i pozice v senior managementu společností Home Credit International, McKinsey & Company či v Komerční bance.

Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.

Mgr. Ing. Václav Grepl, Ph.D.


Profesně se v současné době věnuje terapii v komunitě pro léčbu závislostí, má za sebou bohaté zkušenosti jako dobrovolník. Na Univerzitě Palackého v Olomouci se zabývá výzkumem vlivu spirituality a religiozity na efektivitu léčby závislostí. Je expertem v oblasti informačních technologií, v minulosti působil jako programátor a ředitel IT v bance.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.


Historik, zabývá se novodobými českými dějinami, zejména problematikou šlechty v letech první republiky, během nacistické okupace a komunistické diktatury. K tomuto tématu publikoval řadu odborných prací. Velkou pozornost věnuje popularizaci novodobých dějin: ať již jako autor či spoluautor publicistických článků, scénářů k hudebně-literárním pořadům, výstav, nebo ve formě spolupráce na televizních a rozhlasových dokumentech. Od května 2014 je ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Mgr. Jakub Patočka

Mgr. Jakub Patočka


Novinář a politik, bývalý environmentální aktivista, dlouholetý šéfredaktor Literárních novin, zakladatel a nynější šéfredaktor internetového Deníku Referendum. V roce 1989 spoluzakládal ekologickou organizaci Hnutí DUHA.

Ing. Ivan Černý

Ing. Ivan Černý


Včelař s letitou praxí a známý popularizátor. Přednáší a vyučuje včelaře informačním technologiím a obecnému i speciálnímu včelařství na Středním odborném učilišti v Blatné. Spolupodílí se na organizaci i výuce Letních škol nástavkového včelaření a dalších včelařských kursů. Občas čtenáře časopisu Moderní včelař potýrá i nějakým odborným včelařským textem nebo překladem.

David Hájek

David Hájek


Máma i babička mě celý dětství hlídaly, abych jídlo zbytečně nevyhazoval. Přišlo mi to trapný a únavný. A teď o pár let později se Zachraň jídlo děláme vlastně to samý – pojďme prostě sníst, co si koupíme a co vypěstujeme. Když nám něco zbude, dejme to těm, co mají hlad. Hrozně mě baví, jak se nám daří krok za krokem ty jednoduchý pravidla a polozapomenutý znalosti vracet do každodenního života. A ještě je to zábava. Já v tom pomáhám při komunikaci se zemědělci a produkci našich happeningů.

Mgr. Jan Šícha

Mgr. Jan Šícha


Připravil i spoluvytvářel řadu výstav a knih na kulturně-historická témata. Založil České centrum v Mnichově, byl kurátorem a akvizitorem vznikajícího muzea českých Němců. Úředník i novinář, zachránce několika památek v pohraničí.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.


Germanista a bohemista, vysokoškolský pedagog. Zabývá se česky a německy psanou literaturou 18. až 20. století, literární historiografií, literární lexikografií a vícejazyčností.

Jozef Púry

Jozef Púry


Ladislava Paterko


Ing.arch. Daniel Paterko


Kontakt


Kde nás najdete

Sídlo spolku
AVOR, z.s.
Dvorecká 387/2, Podolí
147 00 Praha 4

Email: info@avor.cz
Telefon: +420 607 971 117
IČ: 08473676
Přednášky se konají
budova Svazu vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5
110 00 Staré Město
Bankovní spojení

Číslo účtu: 1030487539/6100